Naše dejavnosti

Skupina Elan je koncern družb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov in nudenjem storitev s področja zimsko-športnih dejavnosti, vetrne energije, navtike in športne opreme. Zasledujemo cilje in sledimo interesom naših kupcev, zaposlenih in lastnikov, pri čemer upoštevamo tudi potrebe ter zahteve našega socialnega okolja. Cilj vseh naših aktivnosti in tudi naše organiziranosti je poslovati na transparenten, pošten, zakonit, enoten, varen in dobičkonosen način, upoštevajoč posebnosti tako vseh divizij in odvisnih družb v skupini kot stabilnost celotne skupine in doseganje njenih strateških ciljev.

Obvladujoča družba v skupini je ELAN, d.o.o., ki jo sestavljajo tri proizvodne divizije in področje splošnih poslov. Z organizacijskega vidika imajo vse divizije in vse odvisne družbe enak status.