Stategija

Vse Elanove družbe in divizije si prizadevajo biti proizvajalec in dobavitelj izdelkov vrhunske kvalitete. Naše vodilo je kakovost, ne količina. Želimo, da trg v naših izdelkih prepoznava nadpovprečno kakovost in da z našimi vrhunskimi izdelki vedno znova presežemo pričakovanja naših kupcev. Da bi dosegli visoko stopnjo zadovoljstva strank in izgradili dolgoročne poslovne odnose svoje kupce v vsakem trenutku obravnavamo profesionalno in spoštljivo. To izhaja iz našega delovnega okolja, ki spodbuja inovativnost,  odgovornost, skupno delo in poštena pravila igre.