Vodstvo

Elan vodi Upravni odbor, ki postavlja strateške usmeritve družbe in zagotavlja izvedbo vseh ključnih nalog. Upravni odbor sestavljajo trije člani, dva neizvršna direktorja in en izvršni. Gospa Michaela Stitz (predsednica) in gospod Pascal Aymar sta neizvršna člana, gospod Jeffrey Tirman pa je kot glavni izvršni direktor odgovoren za operativno vodenje družbe.

Jeffrey Tirman

Glavni izvršni direktor družbe
+386 453 51 101
tatjana.justin@elan.si

Katarina Lavrin Marenče

Direktorica pravnih, kadrovskih in splošnih korporativnih zadev
+386 45 351 112
katarina.lavrin@elan.si

Leon Korošec

Direktor zimske divizije
+386 45351 102
leon.korosec@elan.si

Polona Zrimec

Direktorica vetrne divizije
+386 45351 369
polona.zrimec@elan.si

Klemen Prešeren

Direktor Elan Invente
+386 453 51 300
klemen.preseren@elan.si

Marko Škrbin

Direktor navtične divizije
+386 453 51 127
marko.skrbin@elan.si