VSE NOVICE
19. 01. 2023

KULTURA VARNOSTI - eden stebrov nadaljnjega uspeha Elana

Elan down

Z novim letom 2023 smo v Elanu pričeli z izvajanjem programa Zavedna Varnost. Edinstven program, ki ga je podjetje Develor nadgradilo posebej za potrebe Elana, obiskuje kot 30 vodij različnih nivojev iz različnih oddelkov. 

Namen programa je razvijanje pozitivnega odnosa zaposlenih do lastne varnosti pri delu. S pomočjo posebnih vaj in praktičnih primerov iz delovnega okolja zaposleni ozavestijo pomen lastne želje po upoštevanju varnostnih predpisov in po zavednem varnem delovanju. Cilj programa je premik miselnost iz ‘Moram skrbeti za varnost’ v ‘Hočem skrbeti za varnost’. Ta miselna sprememba je ključ do učinkovitega zmanjšanja tveganja in  napak ali celo nezgod, tako pri delu, kot izven delovnega okolja. 

V program so vključeni tako vodje, tehnologi, strokovna sodelavka za varnost in zdravje, vodja kadrovske službe kot tudi samo vodstvo podjetja Elan.

Prve aktivnosti so uspešno za nami, kjer smo dokazali, da v Elanu zares sodelujemo kot ena ekipa!

Odlično sodelovanje vseh zaposelnih v Elanu pri programu Zavedna varnost