VSE NOVICE
28. 10. 2022

Elan, na revitalizacijski parceli v neposredni bližini tovarne, zaščitil 1000 sadik dreves

Elan down

Za družbo Elan navdihovanje trajnostnega in aktivnega življenjskega sloga ni le strateška smernica, temveč filozofija poslovanja, vpeta v razvoj podjetja že od leta 1945. Bogata zgodovina razvoja in proizvodnje temelji na nenehnih inovacijah in z vsako prihodnjo generacijo izdelkov si družba prizadeva za boljši trajnostni odtis svojih produktov. Partnersko sodelovanje z lokalno skupnostjo je ključnega pomena za ohranjanje našega neposrednega okolja za generacije, ki prihajajo za nami.

Spomladi smo, v sodelovanju z lokalno Agrarno skupnostjo Poljče, na  izsekanem in zaraščenem delu gozda pod Sv. Petrom v Begunjah, posadili 1000 dreves ter se zvezali, da bomo zanj skrbeli vsaj pet let. Z namenom celovite in strokovne nege gozda smo k sodelovanju povabili tudi Zavod za gozdove Bled, ki nas strokovno usmerja pri negi naših 1000 sadik.

                     IZČIŠČENA PARCELA SPOMLADI 2022 OB POSADITVI 1000 SADIK

»Zares ponosni smo na rezultate našega sodelovanja z lokalno skupnostjo in sadovi našega dela so že vidni! Z veseljem smo ugotovili, da se je, ne glede na izredno sušo to poletje, prijelo več kot 85 % sadik, kar je zares fantastičen rezultat,» Anita Jerala Peterman, vodja nabave Elan zimskošportna divizija in koordinatorka projekta.

NAŠ GOZD VČERAJ, KO SMO IZVEDLI ZAŠČITO SADIK

Sedaj je čas, ko je potrebno izvesti obžetev ter ukrepe zaščite mladja pred poškodbami divjadi, ki pri iskanju hrane pozimi rade pojedo brste mladih rastlin.

Včeraj smo pod mentorstvom Lucije Odar, mag. inž. gozdarstva, Zavod za gozdove Slovenije, izvedli premaz vrhnjega dela sadik s t. i. »kremenčevo vodo«, ki bo sadike ščitila pred divjadjo. Naslednji korak nas čaka zgodaj poleti, ko se bo izvedla obžetev, potrebna dokler vrhovi sadik ne bodo prerasli podrasti.

                        DELITEV KREMENČEVE VODE – SREDSTVA ZA ZAŠČITO